Kontakty SK

European Aerosols s. r. o.
Južná trieda 48
040 01 Košice
Slovakia
+421 55/728 85 51-3
sales-sk@european-aerosols.com

IČO: 36177831
DIČ: 2020044312

Obchodní zástupcovia:

Peter Kudrna
Bratislava – Západné Slovensko
 p.kudrna@european-aerosols.com
+421 903 626 959

Janette Doležáleková
Západné a Južné Slovensko
 j.dolezalekova@european-aerosols.com
+421 903 609 888

Ivan Kolorédy
Stredné a Severné Slovensko
i.koloredy@european-aerosols.com  
+421 905 487 630

Monika Rudová 
Východné Slovensko
m.rudova@european-aerosols.com  
+421 903 626 901